Om oss

Hur gammal gården är vet ingen säkert. Den är säkerligen mycket äldre än dokumenterat men är uppräknad som Frälsegård 1580. I slutet av 1700-talet kom gården Berg, liksom många andra gårdar i Väse att knytas till godset Hammar. Vid denna tid blev Berg större och fick benämningen Säteri.

När det var full aktivitet på gården jobbade här nio drängar och tio pigor.
Förutom jordbruket drevs här mejeri, sågverk, tegelbruk, gjuteri och diversehandel. Dessutom odlade och förädlade man tobak och vin.

Här hittar du hemsida till Önnerud Trädgård Butik och Café.

Cirka åttio personer arbetade som mest på gården. Gården ärvdes i en och samma släkt. 1730 föddes Peter Jonas Bergenius. Han blev sedemera en känd botaniker och donerade växter som blev upphovet till Bergianska Trädgården i Stockholm. Man kan fortfarande hitta unika växter från denna tid i trädgården.

1723 föddes sedemera prästen Bengt Bergenius. Hans dotter Anna Elisabeth gifte sig med brukspatronen Christoffer Geijer, och från detta par leder släkttrådarna till våra stora författare Erik Gustav Geijer, Esaias Tegner, Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding!